Tính năng tạo hợp đồng lao động của mô đun nhân sự
Tính năng tạo hợp đồng lao động của mô đun nhân sự
8 tháng 3, 2024 bởi
Phạm Thị Thúy
| No comments yet
 

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

- Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Cách tạo thông tin quản lý hợp đồng trong mô đun Nhân sự

Khi muốn khởi tạo một hợp đồng mới, người dùng truy cập Ứng dụng Nhân viên >> Nhân viên >> Hợp đồng >> bấm Tạo.


Màn hình chi tiết của hợp đồng xuất hiện, để người dùng cập nhật thông tin:


Đối với phần thông tin chung:

- Tham chiếu hợp đồng: số hợp đồng gắn với nhân viên.

- Người lao động: tên nhân viên.

- Phòng ban.

- Chức vụ.

Chi tiết hợp đồng:

- Ngày bắt đầu: ngày ứng viên được chính thức ký kết trở thành nhân viên công ty.

- Ngày kết thúc : ngày kết thúc hợp đồng lao động.

- Ngày kết thúc thử việc: ngày kết thúc thời gian thử việc của nhân viên.

- Thời gian làm việc: nơi định nghĩa khung giờ làm việc cụ thể theo từng nhân viên.

Thông tin lương: là lương cơ bản của nhân viên.


Lưu ý, bạn bắt buộc phải khai báo chi tiết và đầy đủ nhất những thông tin về lương cơ bản cũng như các phúc lợi để phục vụ công tác tính lương.

Hợp đồng ngay lập tức có hiệu lực khi bạn chọn Lưu và chọn Khởi động. Những thông tin trong hợp đồng sẽ là căn cứ quan trọng trong việc tính toán lương, các khoản bảo hiểm ở ứng dụng Bảng lương.

Trên đây là cách để tạo một hợp đồng cho nhân viên trong odoo, nếu bạn cần hỗ trợ thêm hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:

Địa chỉ: 16/117 Nguyễn Sơn, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +(084)943730142
Email: erptoancau@gmail.com
Website: https://erptoancau.com

 
 


Đăng nhập to leave a comment