appraisals | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

Odoo đánh giá

Tạo đánh giá trong vài phút xem xét hiệu suất của nhân viên.

Trải nghiệm ngay - Miễn phí

Thiết lập đánh giá nhân viên định kỳ

Củng cố nguồn tài sản cốt lõi của công ty: nhân viên

Duy trì quy trình động viên khích lệ trong công ty bạn bằng cách định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên. Định kỳ đánh giá nguồn nhân lực để đem lại quyền lợi cho nhân viên cũng như tổ chức của bạn, dù là doanh nghiệp nhỏ hay công ty lớn.

Theo dõi dễ dàng


Xem rõ trạng thái đánh giá của từng nhân viên hoặc cả công ty

Dạng xem lịch biểu rõ ràng


Theo dõi các đánh giá sắp tới và gửi thư nhắc nhở tới người nhận

Xuất câu trả lời

Biến các đánh giá thành dạng PDF in được.

Xây dựng cách thức đánh giá phù hợp

Đặt đúng câu hỏi và thu thập thông tin cần thiết

Tạo cuộc khảo sát thích hợp để thu thập câu trả lời của nhân viên bạn. Chuẩn bị biểu mẫu riêng của bạn hoặc lựa chọn từ các biểu mẫu hiện có. Quản lý một số loại đánh giá: từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, tự đánh giá và đánh giá cuối cùng của quản lý. Cho phép nhân viên tự tạo các đánh giá để gửi cho cấp dưới, nhân viên mới, cũng như quản lý.

 

Thiết kế khảo sát của riêng bạn

Sử dụng biểu mẫu hoặc tự tạo mẫu theo cách riêng

Tạo các khảo sát riêng của bạn để thu thập thông tin và/hoặc ý kiến quan trọng từ nhân viên của bạn. Nhanh chóng thêm các câu hỏi, chỉnh sửa các trang và soạn thảo một khảo sát hữu ích, bằng cách sử dụng các biểu mẫu tích hợp tuyệt vời hoặc tạo thiết kế riêng của bạn từ đầu. Chuyển các khảo sát hiện có thành biểu mẫu để sử dụng và chỉnh sửa sau. Rà soát lại khảo sát của bạn trước khi công bố: yêu cầu các quản lý, giám sát viên hoặc nhân viên khác đánh giá và cho phép họ thêm ý kiến nhận xét vào trước khi hoàn thành bản khảo sát. Thậm chí bạn có thể tạo một vài khảo sát cho từng bước đánh giá để gửi cho những người khác nhau.

Tự động hóa quá trình đánh giá

Đảm bảo các đánh giá theo đúng lịch trình

Tạo các kế hoạch đánh giá với lịch biểu rõ ràng để tự động tạo các yêu cầu phỏng vấn. Nêu rõ nhân viên, phòng ban hoặc cấp độ trong cấu trúc phân cấp có thể trả lời các khảo sát của bạn và cho phép quản lý đánh giá nội dung và hoàn thành khâu đánh giá.

Tích hợp hoàn toàn với mọi ứng dụng Odoo


Nhân viên

Giám sát danh bạ nhân viên. Giữ lại thông tin quan trọng về nhóm của bạn.                                             

Khám phá


Chi phí

Có cái nhìn tổng quan về chi phí nhân viên. Tiếp cận một công cụ theo dõi chính xác.                  

Khám phá


Tuyển dụng

Đơn giản hóa quy trình tuyển dụng. Lưu trữ sơ yếu lý lịch, theo dõi ứng viên, và tìm kiếm hồ sơ.  

Khám phá


Khảo sát

Tăng lượng thông tin chuyên sâu thông qua khảo sát, một cách thu hút khách hàng tuyệt vời.  

Khám phá