plm | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

 

Quản lý các thay đổi kỹ thuật

Với giao tiếp thời gian thực.

Giao tiếp hiệu quả là chìa khóa quản lý các thay đổi kỹ thuật. Odoo PLM khai thác sức mạnh của mạng xã hội doanh nghiệp để giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn thông qua nhiều phòng ban. Mỗi người chỉ theo dõi những nội dung cần thiết, cách thức phê duyệt rất đơn giản và các thảo luận về tài liệu được tập trung và cập nhật ngay lập tức. .

Quản lý tài liệu tích hợp

đối với các bản vẽ, bảng việc và tài liệu liên quan đến chất lượng.

Chuyển thông tin cho bộ phận sản xuất kèm theo cảnh báo trên bảng việc hoặc bảng điều khiển tại xưởng sản xuất.

Đính tài liệu trực tiếp vào BoM,
định tuyến hay bất cứ đâu.

Dễ dàng quản lý nhiều phiên bản tài liệu. Ứng dụng Odoo PLM mạnh mẽ và dễ sử dụng.

Phiên bản thông minh

với tính năng hợp nhất và so sánh khác biệt hiệu quả.

Không cần phải đồng bộ EBoM và MBoM. Odoo tự điều chỉnh mọi phòng ban cho phù hợp trên cùng một tài liệu vì vậy bạn có thể theo dõi những thay đổi trong nhiều phiên bản hiệu quả.

Với Odoo PLM, bạn có thể làm việc song song trên một số phiên bản của cùng một BoM và chỉ áp dụng các khác biệt để quản lý nhiều thay đổi.


Tích hợp hoàn toàn với mọi ứng dụng Odoo


Sản xuất

Dễ dàng xác định các điểm kiểm soát chất lượng và kích hoạt cảnh báo chất lượng.

Khám phá


Mua hàng

Tự động hóa hoàn tất đơn hàng để duy trì mức tồn kho chính xác.

Khám phá


Bảo trì

Dễ dàng xác định các điểm kiểm soát chất lượng và kích hoạt cảnh báo chất lượng.

Khám phá


Chất lượng

Dễ dàng xác định các điểm kiểm soát chất lượng và kích hoạt cảnh báo chất lượng.

Khám phá