subscriptions | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

 

Tập trung kinh doanh 

Dịch vụ tuyệt vời

Các tính năng đơn giản để quản lý đăng ký tự động.


Chỉ cần chú trọng vào dịch vụ và mối quan hệ khách hàng vì các tính năng tự động hóa của Odoo sẽ giúp xử lý các giao dịch bán hàng và đăng ký định kỳ của bạn. Nhanh chóng cung cấp các hợp đồng rõ ràng và hóa đơn tự động chính xác; quản lý thuế dễ dàng; và xử lý các khoản thanh toán - mọi công việc được thực hiện tự động theo cài đặt của bạn.

Khách truy cập và khách hàng đều hài lòng

Tạo mối quan hệ lâu dài và tuyệt vời với khách hàng đã đăng ký.

Không cần đăng nhập và đăng ký dễ dàng

Tăng doanh số bằng cách bỏ qua yêu cầu đăng nhập và đơn giản quá trình đăng ký.

Cổng thông tin thân thiện với người dùng

Cung cấp cho khách hàng quyền truy cập cổng thông tin dễ sử dụng với mọi dữ liệu và tùy chọn hợp đồng trong nháy mắt.

Thanh toán tự động

Tiết kiệm thời gian bằng cách thiết lập thanh toán tự động. Tự động xuất hóa đơn để quản lý hiệu quả hơn.

Xây dựng đội ngũ kinh doanh hiệu quả

Giảm thời gian làm các công việc thường ngày và tập trung vào việc tăng doanh thu.

Tăng tốc cho đội ngũ bán hàng bằng các mẫu hợp đồng cho các tình huống bán hàng thường xuyên nhất.

Cho phép khách hàng không hài lòng tự kết thúc hợp đồng và đưa ra lý do. Hoặc yêu cầu họ liên hệ với bạn trước.

Cho phép khách hàng không hài lòng tự kết thúc hợp đồng và đưa ra lý do. Hoặc yêu cầu họ liên hệ với bạn trước.

Công cụ phân tích để tối ưu hóa doanh nghiệp

Tìm ra các chỉ số nào cần hành động trong nháy mắt.

Cải thiện hiệu quả bán hàng

Giúp phòng kinh doanh khai phá tiềm năng bằng cách phân tích hiệu suất của từng thành viên trong nhóm.team members.

Bản phân tích tích hợp về doanh thu

MRR, LTV và các chỉ số khác được trình bày đẹp và rõ ràng trên bảng điều khiển tổng quan với nhiều thông tin chi tiết. Xem cụ thể từng số liệu bằng cách nhấp vào dòng hóa đơn.

Lập kế hoạch và Dự báo kinh doanh

Tạo dự báo trong vài giây; hiểu sự phát triển của bạn; và giúp công ty đạt được mục tiêu. Sử dụng số liệu thống kê để đánh giá hành động hiện tại của bạn.