referrals | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

Tăng cường tuyển dụng với chương trình giới thiệu thú vị


Trải nghiệm ngay - Miễn phí

 
 

Theo dõi quá trình giới thiệu

Xem thông tin tất cả những người bạn giới thiệu tại một nơi

Xem số điểm bạn nhận được cho mỗi người giới thiệu và dễ dàng theo dõi tiến trình của bạn bè trong quá trình tuyển dụng.

 Phỏng vấn

 Hợp đồng

 Được tuyển!

Tạo biệt đội của riêng bạn

Sức mạnh đi đôi với trách nhiệm

Ai cũng cần giúp đỡ đặc biệt trong cuộc chiến chống kẻ xấu. Xây dựng biệt đội siêu anh hùng của bạn bằng cách lựa chọn hình đại diện cho từng người bạn được tuyển dụng. Hãy cho thế giới thấy sức mạnh của đội bạn!