iot | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

 
 

IoT trở nên dễ dàng

Hộp IoT cho phép bạn kết nối các thiết bị bên ngoài với cơ sở dữ liệu Odoo của mình.

Cài đặt dễ dàng

Kết nối Hộp IoT và các thiết bị bạn cần với cơ sở dữ liệu của mình ngay lập tức, không yêu cầu chuyên môn kỹ thuật.

Tích hợp đầy đủ

Với IoT Box, các thiết bị được tích hợp hoàn toàn với các quy trình kinh doanh hiện có, giúp tăng năng suất của bạn.

Kết nối tiêu chuẩn

Các thiết bị có thể được kết nối thông qua Wifi, Bluetooth, USB hoặc HDMI.

Tăng năng suất thật dễ dàng!

1. Kết nối


2. Khám phá thiết bị


3. Hoạt động liên kết


4. Bắt đầu sử dụng!


Tích hợp hoàn hảo

Khám phá cách Hộp IoT có thể giúp bạn tích hợp các thiết bị IoT vào quy trình kinh doanh của mình

Định giá

Gói đăng ký IoT Box có giá  US $ 20,00 / tháng / hộp .
Với đăng ký này, bạn nhận được Hộp IoT của mình  miễn phí .

Tích hợp hoàn toàn với mọi ứng dụng Odoo


Sản xuất

Giải pháp bảng điều khiển trung tâm làm việc toàn diện.                                                

Khám phá


Điểm bán hàng

Dễ dàng tạo hóa đơn từ các giao dịch tại Điểm bán hàng vào Kế toán Odoo.

Khám phá


Chất lượng

Xác định các điểm kiểm soát chất lượng và kích hoạt cảnh báo chất lượng một cách dễ dàng.              

Khám phá