voip | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

Sử dụng bất kỳ thiết bị nào của bạn để thực hiện cuộc gọi ở mọi nơi

Chọn bất kỳ tùy chọn nào dễ dàng nhất cho bạn - máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc điện thoại VoIP. Bạn chỉ cần kết nối internet.

Quản lý luồng cuộc gọi
với Dial Plan

Trình chỉnh sửa quy trình làm việc trực quan giúp bạn tạo và tùy chỉnh hành trình cuộc gọi.

Kéo, thả hoặc kết nối các phần tử và thiết lập sơ đồ phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn. Giao diện trực quan giúp bạn dễ dàng tối ưu hóa quy trình cuộc gọi và thực hiện các thay đổi.