appointments | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

 
 

Lập lịch làm việc dễ dàng

Hệ thống tự đặt chỗ hoạt động trực tuyến 24/7.

Cho phép khách hàng tự đặt lịch hẹn vào một khung giờ thuận tiện cho họ (ngay cả ngoài giờ làm việc!) ngay trong lịch của bạn. Gắn các liên kết cuộc họp trên trang web, trong chữ ký email của bạn hoặc thông qua các phương tiện xã hội để cập nhật lịch hẹn mà không hề tốn công sức.

Cuộc hẹn  Thời gian  Xác nhận

Kiểm soát hoàn toàn lịch trình của bạn

Chỉ hiển thị lịch trống thực tế.
Không còn đặt hẹn sau giờ hành chính hoặc trùng lịch hẹn.

Đặt giờ làm việc của bạn từng ngày và tùy chỉnh các khoảng thời gian để có sự linh hoạt tối đa. Đồng bộ hóa lịch trình của bạn với Google Calendar để chặn lịch trống ngay theo thời gian thực khi một sự kiện được tạo.

Tùy chỉnh mẫu lịch hẹn

Luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

Điều chỉnh nội dung trong mẫu thông tin dựa trên nhu cầu kinh doanh và thu thập mọi điều cần biết về khách hàng tiềm năng trước khi gặp mặt ngay từ hộp thư.