marketingautomation | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

 
 
 

Tạo chiến dịch tiếp thị tự động
& có mục tiêu nhất định

Tự động hóa quy trình làm việc và mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn.

Phân đoạn cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng của bạn để đưa ra thông điệp phù hợp đến đúng khách hàng tiềm năng vào đúng thời điểm. Thiết lập quy trình tiếp thị nâng cao tập trung vào khách hàng tiềm năng của bạn và nuôi dưỡng họ một cách hiệu quả thông qua kênh bán hàng của bạn, 24/7.

Thiết kế
email quảng cáo chỉ trong vài phút

Kiểm soát toàn diện nội dung và bố cục email nhờ có giao diện kéo & thả trực quan và dễ sử dụng

Sử dụng các khối dựng có sẵn để tạo các đoạn văn bản rõ ràng, nút kêu gọi hành động call-to-action hoặc hình ảnh đẹp mắt mà không cần viết một dòng mã nào.

Không chỉ tự động hóa email

Kích hoạt mọi tác vụ cần thiết để đơn giản quy trình làm việc.

Tạo hành trình khách hàng trọn vẹn và sử dụng quy trình công việc để tự động hóa các tác vụ như thúc đẩy khách hàng tiềm năng trong phễu bán hàng, giao những khách hàng triển vọng cho nhóm kinh doanh, cập nhật hồ sơ và hơn thế nữa.

Sử dụng tác vụ nếu/thì để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau khi email được mở, click hoặc trả lời.


Hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả

Kích hoạt phương pháp tiếp cận tích hợp để tạo, nuôi dưỡng và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng

Tạo khách hàng tiềm năng

Tạo khách hàng tiềm năng thông qua Odoo WebsiteOdoo Email Marketing và Odoo Events.

Chấm điểm khách hàng tiềm năng

Trong Odoo CRM, chấm điểm khách hàng tiềm năng theo tiêu chí nhân khẩu học & hành vi và giao những khách hàng tiềm năng nhất cho bộ phận bán hàng.

Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Phân khúc khách hàng ít tiềm năng theo mục tiêu & mối quan tâm và tiếp cận họ thông qua các chiến dịch chăm sóc khách hàng tiềm năng phù hợp.

Tự động hóa quy trình kinh doanh của mọi phòng ban

Công cụ tiếp thị vượt bậc.

Kế toán

Tự động hóa nhắc nhở thanh toán và theo dõi.                                                  

Khám phá


Hỗ trợ

Thông báo cho khách hàng biết về tình trạng vé hỗ trợ và đưa ra giải pháp.

Khám phá


Ecommerce

Phục hồi giỏ hàng bị bỏ với chương trình khuyến mãi nhắm mục tiêu nhất định.                          

Khám phá


Sự kiện

Tự động hóa đăng ký, nhắc nhở và theo dõi.                                                        

Khám phá