timeoff | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

Quản lý nghỉ phép cho mọi người

Quản lý nghỉ phép & vắng mặt của nhân viên
Trải nghiệm ngay  - Miễn phí

Quản lý ngày phép của nhân viên

Giám sát tất cả các ngày nghỉ của nhân viên

Giám sát ngày nghỉ của mỗi nhân viên. Nhân viên nhập yêu cầu để quản lý phê duyệt và xác nhận. Thực hiện mọi tác vụ chỉ trong vài cú nhấp chuột. Lịch trình của mỗi nhân viên cũng được cập nhật tương ứng.

Các nhà quản lý có được cái nhìn tổng thể về lịch nghỉ của cả nhóm, nhờ đó có thể tổ chức nhóm tốt và dễ dàng lên kế hoạch phân phối nhiệm vụ trong thời gian vắng mặt các thành viên.

Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu nghỉ phép

Xử lý tất cả các yêu cầu từ nhân viên

Cho phép nhân viên tự ghi lại các yêu cầu xin nghỉ phép của mình, và nhận email thông báo cho từng yêu cầu mới. Quyết định phê duyệt hay từ chối những yêu cầu này, và thêm một ghi chú vào lời từ chối của bạn để giải thích cho nhân viên.

Tạo báo cáo và lập kế hoạch trước

Công cụ báo cáo đơn giản

Tạo báo cáo chỉ với một cú nhấp chuột cho mỗi yêu cầu nghỉ phép, cùng với chi tiết về loại phép, nhân viên, bộ phận và thậm chí cho toàn bộ công ty. Nhận số liệu thống kê về những người nghỉ và đảm bảo bạn giữ năng suất ở mức cao nhất.