rental | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

 
 
 

Từ Báo giá cho thuê đến hóa đơn

Quản lý mọi việc từ một nơi duy nhất.
Tạo đơn hàng thuê, lịch biểu, hàng giao, hàng trả về và hóa đơn từ một dạng xem duy nhất.
Có được tất cả các thông tin cần thiết, trực tiếp trên đơn hàng thuê.Tổng quan theo thời gian thực

Dễ dàng lên lịch cho thuê.

Theo dõi tính khả dụng của sản phẩm và số sê-ri từ dạng xem Gantt. Cần duy trì hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm? Không cung cấp sản phẩm giữa hai lần thuê với thời gian đệm

Báo giá chuyên nghiệp

Làm nổi bật sản phẩm và tối đa hóa doanh thu.


Gửi đơn hàng thuê rõ ràng cho khách hàng của bạn. Cấu hình sản phẩm theo các yêu cầu của họ và tối đa hóa doanh thu của bạn bằng cách giới thiệu các sản phẩm tùy chọn.


Tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng Odoo khác

Cuối cùng cũng có một giải pháp quản lý hoàn toàn vòng đời sản phẩm cho thuê

Mua


Cửa hàng


Thuê


Hóa đơn


Chất lượng


Duy trì