maintenance | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

 

Tự động hóa bảo trì dự phòng

để dây chuyền sản xuất luôn hoạt động.

Odoo tính toán các thống kê tiêu chuẩn nhằm giúp bạn lập kế hoạch bảo trì dự phòng, bao gồm thời gian trung bình giữa các sự cố (MTBF), thời gian sửa chữa trung bình (MTTR) và ngày dự kiến xảy ra sự cố tiếp theo, đồng thời cho phép bạn tự động lập lịch đo lường và bảo trì dự phòng.

Sắp xếp các yêu cầu bảo trì

với chế độ xem kanban và xem lịch tuyệt vời.

Dễ dàng theo dõi tiến trình của các yêu cầu bảo trì bằng cách sử dụng chế độ xem kanban. Sử dụng lịch bảo trì để tổ chức và lập kế hoạch hoạt động. Nhóm của bạn sẽ yêu thích sử dụng giao diện kéo-và-thả nhanh chóng và dễ dàng để sắp xếp các yêu cầu bảo trì.

Tăng hiệu quả thiết bị tổng thể

với việc bảo trì hiệu quả.

Bộ phận sản xuất có thể kích hoạt các yêu cầu bảo trì trực tiếp từ bảng điều khiển trung tâm làm việc của họ. Khi nhóm bảo trì hoạt động, thông tin sẽ được cập nhật đúng người, đúng lúc.

Giao tiếp tốt làm giảm thời gian chết và giúp quá trình sản xuất hiệu quả hơn.

Tích hợp hoàn toàn với mọi ứng dụng Odoo


Sản xuất

Giải pháp bảng điều khiển sản xuất toàn diện.                                                 

Khám phá


Chất lượng

Dễ dàng xác định các điểm kiểm soát chất lượng và kích hoạt cảnh báo chất lượng. ​

Khám phá  


PLM

Quản lý thay đổi kỹ thuật và phiên bản dễ dàng                                          .

Khám phá