amazonconnector | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

SĐồng bộ hoạt động kinh doanh trên 

Amazon của bạn với Odoo.

Đồng bộ hóa các đơn đặt hàng trên Amazon của bạn và quản lý việc giao hàng
trong Odoo với chín thị trường được hỗ trợ
ở miền Bắc Châu Mỹ và Châu Âu!

Trải nghiệm ngay - Miễn phí 


Đồng bộ hóa một cách sáng tạo


Khi đã cài đặt thông tin đăng nhập với Amazon và mô-đun Amazon Connector của bạn được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu Odoo, bạn sẽ có thể bắt đầu tập trung vào phần kinh doanh và để Odoo lo việc đồng bộ hóa các đơn hàng cho bạn. Đã đến lúc tập trung vào phần sở trường của mình!

Quản lý việc bán hàng, giao nhận và tồn kho

Tránh phải sao chép dữ liệu kinh doanh từ Amazon sang Odoo vì công cụ kết nối sẽ tự động điền thông tin từ Amazon vào đơn bán hàng hệ thống Odoo. Đối với phần quản lý giao nhận, cả 2 lựa chọn Fulfillment by Merchant (FBM) và Fulfillment by Amazon (FBA) đều được hỗ trợ.