quality | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM


Điểm quản lý chất lượng

Đối tác của bạn trong hành trình hoạch định chất lượng

Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra chất lượng tại các hoạt động tồn kho cụ thể (nhận và kiểm tra lần cuối) hoặc hoạt động sản xuất (kiểm tra ngay trong quá trình sản xuất).

Thiết lập kiểm tra trong quá trình sản xuất, giai đoạn cuối và tiếp nhận dựa trên kế hoạch kiểm soát chất lượng. Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt các loại hình kiểm tra này.

Quản lý và theo dõi quá trình phê duyệt phần sản xuất (PPAP). Định cấu hình kiểm soát quy trình thống kê của bạn (SPC). Đính kèm các tài liệu về chế độ thất bại và phân tích hiệu ứng (PFMEA) vào các định tuyến.

 
 

Quản lý Cảnh báo chất lượng

với giao diện người dùng tuyệt vời.

Bạn sẽ thích việc tổ chức cảnh báo chất lượng bằng giao diện kanban tinh gọn của Odoo. Kéo và thả các cảnh báo để báo cáo tiến độ và sử dụng các chỉ báo trực quan để tập trung vào các cảnh báo quan trọng.

Sử dụng thẻ để nhóm các cảnh báo chất lượng và tạo quy tắc để tự động hóa các cảnh báo hoặc hành động. Nhóm theo người nhận (thiết kế, nhà cung ứng, quy trình), theo người yêu cầu (khách hàng, dòng chính, dòng phụ) và nhiều hơn thế.

Hoàn toàn tích hợp

Với hoạt động sản xuất và quản lý tồn kho.

Kiểm tra và cảnh báo chất lượng được tích hợp hoàn toàn với các hoạt động sản xuất và hàng tồn kho.

Công nhân có thể kích hoạt cảnh báo chất lượng ngay từ bảng điều khiển của xưởng sản xuất hoặc từ các hoạt động tồn kho.

Định tuyến sản phẩm đến khu vực chất lượng chuyên biệt để tiến hành kiểm tra nâng cao.

Bảo trì
năng suất tổng thể

Để cải thiện chất lượng.

Phòng sản xuất có thể kích hoạt các cảnh báo về chất lượng ngay từ bảng điều khiển xưởng sản xuất của mình. Ngay khi bạn cập nhật một yêu cầu, thông tin sẽ được cập nhật đúng người theo thời gian thực.

Giao tiếp tốt giúp giảm thời gian chết và tăng năng suất của từng đội.

 
 

Tích hợp hoàn toàn với mọi ứng dụng Odoo


Sản xuất

Giải pháp bảng điều khiển sản xuất toàn diện.                                                         

Khám phá


Mua hàng

Tự động hóa hoàn tất đơn hàng để duy trì mức tồn kho chính xác.                 

Khám phá


Bảo trì

Lập kế hoạch bảo trì dự phòng và hành động nhanh chóng để khắc phục vấn đề.

Khám phá


PLM

Quản lý thay đổi kỹ thuật và phiên bản dễ dàng                                                      .

Khám phá