fieldservice | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

 
 
 

Chú trọng vào lĩnh vực bạn làm tốt nhất

Khi bạn có mặt trực tiếp, điều quan trọng là bạn sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất.
Công cụ của bạn cần phải trực quan và linh động như bạn.


Quản lý ngày làm việc
từ bất kỳ nơi nào, trên mọi thiết bị.

Odoo hoạt động trên mọi thiết bị kết nối Internet và đã được thiết kế để sử dụng với các thiết bị di động. Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào cũng như không cần lo lắng về tính tương thích của thiết bị. Chỉ cần mở trình duyệt web và hoàn thành công việc của bạn!

Theo dõi thời gian làm việc

Odoo Thực địa chứa trình theo dõi thời gian một nút tích hợp.
Tất nhiên, bạn cũng có thể ghi lại thời gian một cách thủ công.

  Sau đó, bảng chấm công của bạn sẽ dược tự động chuyển thành dòng có thể xuất hóa đơn 


Bán sản phẩm
chạy như tôm tươi

Việc cung cấp dịch vụ thường ngụ ý bán sản phẩm như phụ tùng thay thế. Với thiết kế trực quan của Ứng dụng Odoo Thực địa, bạn có thể bán sản phẩm chỉ bằng một cú nhấp chuột!

Xuất hóa đơn nhanh như chớp

Trình theo dõi thời gian sẽ tính toán thời gian làm việc của bạn, bạn có thể thêm sản phẩm để bán bằng một cú nhấp chuột và chi tiết khách hàng của bạn sẽ được tự động điền vào khi bạn tạo tác vụ. Mọi việc bạn cần làm là bấm vào nút “Tạo hóa đơn”.


Lập kế hoạch
quản lý nhiều dự án hiệu quả

Với tư cách là một quản lý, công cụ Kế hoạch là bạn đồng hành tốt nhất của bạn! Giao và lập lịch thực hiện nhiệm vụ, và tái tổ chức mọi công việc chỉ bằng chức năng kéo-và-thả đơn giản ở dạng xem Gantt.

Tạo ra nhiều dự án theo mong muốn của bạn để đảm bảo mọi công việc được tổ chức có trật tự giữa nhiều nhóm hoặc địa điểm khác nhau.

Tích hợp hoàn toàn với mọi ứng dụng Odoo


Dự án

Tổ chức mọi nhiệm vụ trong nhiều dự án với mẫu bảng việc tùy chỉnh.                                                    

Khám phá


Bán hàng

Tạo báo giá nhanh chóng, dễ dàng thêm sản phẩm vào nhiệm vụ của bạn.                                      

Khám phá


Hóa đơn

Theo dõi mọi tương tác với các cơ hội và khách hàng đồng thời cải thiện chu trình bán hàng của bạn.

Khám phá


Bảng chấm công

Xác thực bảng chấm công và phân tích báo cáo bảng chấm công.                                                   

Khám phá