G-ERP - Giải pháp quản lý doanh nghiệp toàn cầu
Thêm cập nhật và xem đơn hàng trực tiếp trên zalo chat, gửi đơn hàng cho khách hàng
4 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Tương tác với khách hàng Zalo thông qua ứng dụng Odoo

Tương tác với khách hàng Zalo thông qua ứng dụng Odoo

Xem đơn hàng trên zalo chat room

Xem đơn hàng trên zalo chat room

 

Gửi báo giá đơn hàng trên zalo chat room

Gửi báo giá đơn hàng trên zalo chat room

Xem lịch sử đơn bán trên zalo chat room

Xem lịch sử đơn bán trên zalo chat room

Tạo đơn hàng trực tiếp

Có thể tạo đơn hàng trực tiếp từ phần chát zalo OA ở màn hình odoo

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Gắp thả sản phẩm vào đơn, gửi đơn tới khách hàng

- Gắp thả sản phẩm vào đơn - Gửi đơn tới khách hàng trực tiếp đơn hàng dạng pdf, hóa đơn dạng pdf

Hiển thị tổng đơn hàng, tổng doanh thu trên màn hình chat

Hiển thị đơn hàng dạng đồ thị Tổng doanh thu dạng đồ thị trên màn hình

Odoo • Text and Image
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment