G-ERP - Tự động cập nhật tin nhắn từ tài khoản ngân hàng về Odoo
Tự động cập nhật tin nhắn từ tài khoản ngân hàng về Odoo
27 tháng 4, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Tự động cập nhật tin nhắn từ tài khoản ngân hàng về Odoo

Tự động cập nhật tin nhắn từ tài khoản ngân hàng về Odoo

Danh sách chức năng

Cấu hình bộ lọc các tin nhắn muốn nhận về hệ thống odoo

Cấu hình bộ lọc các tin nhắn muốn nhận về hệ thống odoo

Tự động cập nhật tin nhắn từ tài khoản ngân hàng về Odoo

Tự động cập nhật tin nhắn từ tài khoản ngân hàng về Odoo

Odoo • Text and Image

Cấu hình bộ lọc các tin nhắn muốn nhận về hệ thống odoo

Cấu hình bộ lọc các tin nhắn muốn nhận về hệ thống odoo

Odoo • Image and Text
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment