G-ERP - Mạng xã hội doanh nghiệp | erptoancau
Mạng xã hội doanh nghiệp là nơi giúp mọi user trong hệ thống có thể trò chuyện, trao đổi thông tin trực tiếp hoặc thảo luận giữa các nhóm, phòng ban, dự án trong hệ thống.
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Thiết lập nhận thông báo trong Odoo

Thiết lập nhận thông báo trong Odoo Đầu tiên, bạn chọn biểu tượng avatar của bạn tại góc trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn "Thông tin của tôi". Tại đây, bạn có thể tùy chọn cách để hệ thống xử lý thông báo của mình, gồm hai tùy chọn: - Xử lý trong hệ thống: những thông báo bạn nhận được sẽ chuyển đến "Hộp thư đến" của bạn trong hệ thống thông qua ứng dụng Thảo luận. - Xử lý bằng email: ngoài việc gửi mặc định trong hệ thống, các thông báo bạn nhận được sẽ được gửi qua email mà bạn thiết lập tại trường "Thư điện tử".

Quản lý hộp thư đến, gắn sao và lịch sử

Quản lý hộp thư đến, gắn sao và lịch sử Tại giao diện chính của ứng dụng Thảo luận, hệ thống sẽ hiển thị mặc định mục Hộp thư đến: nơi tập hợp các thông báo đã nhận nhưng chưa được xem/giải quyết. Tại đây, bạn có thể thao tác nhanh các nội dung thông điệp được gửi đến mình bằng cách: - Chọn biểu tượng sao : đánh dấu nội dung chưa giải quyết được ngay hoặc các nội dung quan trọng với bạn, sau khi gắn thì các thông điệp này sẽ được chuyển vào mục Được gắn sao. - Chọn biểu tượng mũi tên phản hồi : phản hồi trực tiếp ngay tại mục Hộp thư đến để giải quyết nội dung đó. - Chọn biểu tượng tích đánh dấu : đánh dấu là đã đọc để nội dung đó không hiển thị tại mục Hộp thư đến nữa, bạn có thể xem lại nội dung đó tại mục Lịch sử.

Tạo, cấu hình Kênh (nhóm) giao tiếp và mời mọi người tham gia

Tạo, cấu hình Kênh (nhóm) giao tiếp và mời mọi người tham gia Kênh để tổ chức các cuộc thảo luận giữa các nhóm, phòng ban, dự án hoặc bất kỳ nhóm nào có nhu cầu liên lạc thường xuyên về một chủ đề nhất định. 1. Tạo Kênh và mời người tham gia Kênh - Để tạo Kênh mới, bạn bấm + chọn biểu tượng bên cạnh trường KÊNH tại thanh menu bên trái giao diện chính của Ứng dụng. Sau đó, bạn nhập tên Kênh và nhấp enter - Mời mọi người tham gia kênh, bạn bấm vào icon thêm người dùng và add người muốn mời tham gia 2. Cấu hình Kênh Tại tab tính riêng tư: - Nhóm có thẩm quyền: thiết lập nhóm mà những người trong nhóm này hoặc có quyền cao hơn nhóm này có thể tìm kiếm và xem được Kênh đó (nhóm được chọn sẽ tương đương với bộ phân quyền trong phần người dùng). Họ có thể không là thành viên của Kênh, nhưng có thể tìm Kênh và xem các thông tin trong Kênh. - Nhóm nhận tin tự động: tại đây bạn thiết lập nhóm mà những người thuộc nhóm này sẽ được tự động thêm vào danh sách theo dõi của Kênh (nhóm được chọn sẽ tương đương với bộ phân quyền trong phần người dùng). - Tự động đăng ký cho các phòng ban: mục đích thiết lập giống với Nhóm nhận tin tự động, tuy nhiên nhóm được chọn tại mục này sẽ tương đương với các phòng ban. Tại tab Thành viên: bạn có thể kiểm tra những người dùng nào đang là thành viên trong Kênh này, đồng thời có thể thêm hoặc xóa các thành viên trong Kênh

Tin nhắn trực tiếp: bạn có thể trò chuyện, trao đổi thông tin riêng tư với người dùng

Tin nhắn trực tiếp: bạn có thể trò chuyện, trao đổi thông tin riêng tư với người dùng Để tìm kiếm người dùng mà bạn muốn trò chuyện, bấm biểu tượng + bên cạnh trường TIN NHẮN TRỰC TIẾP để nhập tên tìm kiếm, hoặc bạn có thể chọn tên người dùng hiển thị tại danh sách phía dưới được hệ thống hiển thị sẵn nếu bạn đã từng trò chuyện với người này.

Các thẻ chat nhanh @, #, /

Các thẻ chat nhanh @, #, / Nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng phần mềm, hệ thống đã thiết lập sẵn các thẻ chat nhanh gồm: - Ký tự @ : tại ô chat, khi bạn gõ ký tự "@" hệ thống sẽ mở ra tab gợi ý gồm tên các người dùng trong Kênh chat đó. Thẻ chat @ sẽ giúp bạn tag tên người dùng đó để họ nhận được thông báo về thông điệp bạn gửi. - Ký tự # : tương tự như thẻ chat @, thẻ chat # sẽ giúp bạn tag một kênh để mọi thành viên trong Kênh đều nhận được thông báo về thông điệp bạn gửi. - Ký tự / : tại ô chat, khi bạn gõ ký tự "/" hệ thống sẽ mở ra tab gợi ý gồm: help, lead, leave, ticket, who tương ứng với các tính năng như dưới đây. Trong đó "/lead" sẽ giúp bạn tạo nhanh một cơ hội trong ứng dụng CRM, và "/ticket" sẽ giúp bạn tạo một yêu cầu hỗ trợ trong ứng dụng Helpdesk từ ngay giao diện chat.

Danh sách chức năng

Cửa sổ chat nhanh

Cửa sổ chat nhanh Nó sẽ giúp bạn có thể phản hồi nhắn tin thông qua cửa sổ nhỏ hiện ở góc phải màn hình ngay khi bạn ở bất cứ giao diện nào trên phần mềm. Từ đó, bạn có thể nắm bắt thông tin và phản hồi một cách kịp thời, hỗ trợ làm việc đa nhiệm mà không cần phải thoát ứng dụng đang làm để vào giao diện Thảo luận đọc, và phản hồi thông tin.

Tổ chức các kế hoạch hoạt động tại Odoo

Tổ chức các kế hoạch hoạt động tại Odoo Các hoạt động tại thanh chatter sẽ được hệ thống ghi nhận thông báo vào trong Thảo luận gồm: tag tên một người dùng nào đó tại mục Ghi chú, gửi một nội dung bất kỳ trong mục Gửi tin. Ngoài ra, bạn cũng có thể lên kế hoạch cho các hoạt động mình cần phải làm, hoặc giao việc cho người khác tại mục hoạt động.

Biểu tượng Hội thoại hoặc Hoạt động tại thanh menu chính

Biểu tượng Hội thoại hoặc Hoạt động tại thanh menu chính - Hội thoại : cho phép bạn kiểm tra các nội dung tin nhắn mình được nhắc đến, đầu mục công việc mình đang theo dõi, và tin nhắn trực tiếp gửi tới mình. - Hoạt động : cho phép bạn theo dõi các nhiệm vụ mà mình được ấn định, giúp bạn dễ dàng kiểm soát deadline cũng như các nhiệm vụ mình cần phải thực hiện.

Các tính năng khác

Các tính năng khác: - Cài đặt thông báo - Cuộc goi - Tìm kiếm tin nhắn - Ghim tin nhắn - Quản lý tệp đính kèm - Thêm thành viên - Quản lý Danh sách thành viên - Cài đặt cuộc gọi

Thiết lập nhận thông báo trong Odoo

Thiết lập nhận thông báo trong Odoo Đầu tiên, bạn chọn biểu tượng avatar của bạn tại góc trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn "Thông tin của tôi". Tại đây, bạn có thể tùy chọn cách để hệ thống xử lý thông báo của mình, gồm hai tùy chọn: - Xử lý trong hệ thống: những thông báo bạn nhận được sẽ chuyển đến "Hộp thư đến" của bạn trong hệ thống thông qua ứng dụng Thảo luận. - Xử lý bằng email: ngoài việc gửi mặc định trong hệ thống, các thông báo bạn nhận được sẽ được gửi qua email mà bạn thiết lập tại trường "Thư điện tử".

Odoo • Text and Image

Quản lý hộp thư đến, gắn sao và lịch sử

Quản lý hộp thư đến, gắn sao và lịch sử Tại giao diện chính của ứng dụng Thảo luận, hệ thống sẽ hiển thị mặc định mục Hộp thư đến: nơi tập hợp các thông báo đã nhận nhưng chưa được xem/giải quyết. Tại đây, bạn có thể thao tác nhanh các nội dung thông điệp được gửi đến mình bằng cách: - Chọn biểu tượng sao : đánh dấu nội dung chưa giải quyết được ngay hoặc các nội dung quan trọng với bạn, sau khi gắn thì các thông điệp này sẽ được chuyển vào mục Được gắn sao. - Chọn biểu tượng mũi tên phản hồi : phản hồi trực tiếp ngay tại mục Hộp thư đến để giải quyết nội dung đó. - Chọn biểu tượng tích đánh dấu : đánh dấu là đã đọc để nội dung đó không hiển thị tại mục Hộp thư đến nữa, bạn có thể xem lại nội dung đó tại mục Lịch sử.

Odoo • Image and Text

Tạo, cấu hình Kênh (nhóm) giao tiếp và mời mọi người tham gia

Tạo, cấu hình Kênh (nhóm) giao tiếp và mời mọi người tham gia Kênh để tổ chức các cuộc thảo luận giữa các nhóm, phòng ban, dự án hoặc bất kỳ nhóm nào có nhu cầu liên lạc thường xuyên về một chủ đề nhất định. 1. Tạo Kênh và mời người tham gia Kênh - Để tạo Kênh mới, bạn bấm + chọn biểu tượng bên cạnh trường KÊNH tại thanh menu bên trái giao diện chính của Ứng dụng. Sau đó, bạn nhập tên Kênh và nhấp enter - Mời mọi người tham gia kênh, bạn bấm vào icon thêm người dùng và add người muốn mời tham gia 2. Cấu hình Kênh Tại tab tính riêng tư: - Nhóm có thẩm quyền: thiết lập nhóm mà những người trong nhóm này hoặc có quyền cao hơn nhóm này có thể tìm kiếm và xem được Kênh đó (nhóm được chọn sẽ tương đương với bộ phân quyền trong phần người dùng). Họ có thể không là thành viên của Kênh, nhưng có thể tìm Kênh và xem các thông tin trong Kênh. - Nhóm nhận tin tự động: tại đây bạn thiết lập nhóm mà những người thuộc nhóm này sẽ được tự động thêm vào danh sách theo dõi của Kênh (nhóm được chọn sẽ tương đương với bộ phân quyền trong phần người dùng). - Tự động đăng ký cho các phòng ban: mục đích thiết lập giống với Nhóm nhận tin tự động, tuy nhiên nhóm được chọn tại mục này sẽ tương đương với các phòng ban. Tại tab Thành viên: bạn có thể kiểm tra những người dùng nào đang là thành viên trong Kênh này, đồng thời có thể thêm hoặc xóa các thành viên trong Kênh

Odoo • Text and Image

Tin nhắn trực tiếp: bạn có thể trò chuyện, trao đổi thông tin riêng tư với người dùng

Tin nhắn trực tiếp: bạn có thể trò chuyện, trao đổi thông tin riêng tư với người dùng Để tìm kiếm người dùng mà bạn muốn trò chuyện, bấm biểu tượng + bên cạnh trường TIN NHẮN TRỰC TIẾP để nhập tên tìm kiếm, hoặc bạn có thể chọn tên người dùng hiển thị tại danh sách phía dưới được hệ thống hiển thị sẵn nếu bạn đã từng trò chuyện với người này.

Odoo • Image and Text

Các thẻ chat nhanh @, #, /

Các thẻ chat nhanh @, #, / Nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng phần mềm, hệ thống đã thiết lập sẵn các thẻ chat nhanh gồm: - Ký tự @ : tại ô chat, khi bạn gõ ký tự "@" hệ thống sẽ mở ra tab gợi ý gồm tên các người dùng trong Kênh chat đó. Thẻ chat @ sẽ giúp bạn tag tên người dùng đó để họ nhận được thông báo về thông điệp bạn gửi. - Ký tự # : tương tự như thẻ chat @, thẻ chat # sẽ giúp bạn tag một kênh để mọi thành viên trong Kênh đều nhận được thông báo về thông điệp bạn gửi. - Ký tự / : tại ô chat, khi bạn gõ ký tự "/" hệ thống sẽ mở ra tab gợi ý gồm: help, lead, leave, ticket, who tương ứng với các tính năng như dưới đây. Trong đó "/lead" sẽ giúp bạn tạo nhanh một cơ hội trong ứng dụng CRM, và "/ticket" sẽ giúp bạn tạo một yêu cầu hỗ trợ trong ứng dụng Helpdesk từ ngay giao diện chat.

Odoo • Text and Image

Cửa sổ chat nhanh

Cửa sổ chat nhanh Nó sẽ giúp bạn có thể phản hồi nhắn tin thông qua cửa sổ nhỏ hiện ở góc phải màn hình ngay khi bạn ở bất cứ giao diện nào trên phần mềm. Từ đó, bạn có thể nắm bắt thông tin và phản hồi một cách kịp thời, hỗ trợ làm việc đa nhiệm mà không cần phải thoát ứng dụng đang làm để vào giao diện Thảo luận đọc, và phản hồi thông tin.

Odoo • Image and Text

Tổ chức các kế hoạch hoạt động tại Odoo

Tổ chức các kế hoạch hoạt động tại Odoo Các hoạt động tại thanh chatter sẽ được hệ thống ghi nhận thông báo vào trong Thảo luận gồm: tag tên một người dùng nào đó tại mục Ghi chú, gửi một nội dung bất kỳ trong mục Gửi tin. Ngoài ra, bạn cũng có thể lên kế hoạch cho các hoạt động mình cần phải làm, hoặc giao việc cho người khác tại mục hoạt động.

Odoo • Text and Image

Biểu tượng Hội thoại hoặc Hoạt động tại thanh menu chính

Biểu tượng Hội thoại hoặc Hoạt động tại thanh menu chính - Hội thoại : cho phép bạn kiểm tra các nội dung tin nhắn mình được nhắc đến, đầu mục công việc mình đang theo dõi, và tin nhắn trực tiếp gửi tới mình. - Hoạt động : cho phép bạn theo dõi các nhiệm vụ mà mình được ấn định, giúp bạn dễ dàng kiểm soát deadline cũng như các nhiệm vụ mình cần phải thực hiện.

Odoo • Image and Text

Các tính năng khác

Các tính năng khác: - Cài đặt thông báo - Cuộc goi - Tìm kiếm tin nhắn - Ghim tin nhắn - Quản lý tệp đính kèm - Thêm thành viên - Quản lý Danh sách thành viên - Cài đặt cuộc gọi

Odoo • Text and Image
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment