Gửi tin nhắn ZNS từ các phân hệ của Odoo
Gửi tin nhắn ZNS từ các phân hệ của Odoo
5 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Gửi tin nhắn template ZNS từ các phân hệ của Odoo

Gửi tin nhắn template ZNS từ các phân hệ của Odoo

Danh sách chức năng

Gửi tin nhắn ZNS cho khách hàng từ các phân hệ của Odoo

Gửi tin nhắn ZNS cho khách hàng từ các phân hệ của Odoo

Odoo • Text and Image
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment