G-ERP - Hệ thống quản lý dự án toàn cầu
Cho phép tạo và quản lý các dự án thông qua các nhiệm vụ được phân công cho từng người trong dự án. Tạo và quản lý dự án từ đơn bán hàng hoặc ngược lại.
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Tạo và quản lý dự án

Tạo và quản lý dự án: 1. Tạo và quản lý dự án tại module dự án 2. Tự động tạo và quản lý dự án tại đơn bán hàng

Tạo và chuyển đổi các giai đoạn của Dự Án

Tạo và chuyển đổi các giai đoạn của Dự Án Cách 1: Tạo và chuyển đổi các giai đoạn của dự án tạo view tổng quan của dự án Cách 2: Tạo giai đoạn của dự án tại Cấu hình/giai đoạn dự án

Tạo và quản lý các nhiệm vụ của dự án

Tạo và quản lý các nhiệm vụ của dự án: 1. Tạo và quản lý các nhiệm vụ của dự án tại module dự án 2. Tự động tạo và quản lý các nhiệm vụ của dự án tại đơn bán hàng Chỉ tự động tạo dự án, nhiệm vụ tại đơn bán hàng khi config sản phẩm tại trường "Tạo từ đơn hàng" là dự án, nhiệm vụ hoặc dự án và nhiệm vụ

Danh sách chức năng

Tạo và chuyển đổi các giai đoạn nhiệm vụ của dự án

Tạo và chuyển đổi các giai đoạn nhiệm vụ của dự án Cách 1: Tạo và chuyển đổi các giai đoạn của nhiệm vụ tại view tổng quan của nhiệm vụ Cách 2: Tạo giai đoạn của nhiệm vụ tại Cấu hình/giai đoạn nhiệm vụ

Tạo và quản lý nhiệm vụ của mình và của người khác

Tạo và quản lý nhiệm vụ của mình và của người khác 1. Tạo và quản lý nhiệm vụ của mình: Nhiệm vụ/Nhiệm vụ của tôi 2. Tạo và quản lý nhiệm vụ của người khác: Nhiệm vụ/Tất cả nhiệm vụ

Báo cáo phân tích nhiệm vụ

Báo cáo phân tích nhiệm vụ: 1. View biểu đồ 2. View Pivot

Tạo và quản lý dự án

Tạo và quản lý dự án: 1. Tạo và quản lý dự án tại module dự án 2. Tự động tạo và quản lý dự án tại đơn bán hàng Lưu ý: chỉ tạo được cho đơn bán hàng là sản phẩm dịch vụ Chỉ tự động tạo dự án, nhiệm vụ tại đơn bán hàng khi config sản phẩm tại trường "Tạo từ đơn hàng" là dự án, nhiệm vụ hoặc dự án và nhiệm vụ Nếu config sản phẩm tại trường "Mẫu dự án" thì hệ thống sẽ tự động sinh ra nhiều hơn 1 dự án

Odoo • Text and Image

Tạo và chuyển đổi các giai đoạn của Dự Án

Tạo và chuyển đổi các giai đoạn của Dự Án Cách 1: Tạo và chuyển đổi các giai đoạn của dự án tạo view tổng quan của dự án Cách 2: Tạo giai đoạn của dự án tại Cấu hình/giai đoạn dự án

Odoo • Image and Text

Tạo và quản lý các nhiệm vụ của dự án

Tạo và quản lý các nhiệm vụ của dự án: 1. Tạo và quản lý các nhiệm vụ của dự án tại module dự án 2. Tự động tạo và quản lý các nhiệm vụ của dự án tại đơn bán hàng Chỉ tự động tạo dự án, nhiệm vụ tại đơn bán hàng khi config sản phẩm tại trường "Tạo từ đơn hàng" là dự án, nhiệm vụ hoặc dự án và nhiệm vụ

Odoo • Text and Image

Tạo và chuyển đổi các giai đoạn nhiệm vụ của dự án

Tạo và chuyển đổi các giai đoạn nhiệm vụ của dự án Cách 1: Tạo và chuyển đổi các giai đoạn của nhiệm vụ tại view tổng quan của nhiệm vụ Cách 2: Tạo giai đoạn của nhiệm vụ tại Cấu hình/giai đoạn nhiệm vụ

Odoo • Image and Text

Tạo và quản lý dự án của mình và của người khác

Tạo và quản lý nhiệm vụ của mình và của người khác 1. Tạo và quản lý nhiệm vụ của mình: Nhiệm vụ/Nhiệm vụ của tôi 2. Tạo và quản lý nhiệm vụ của người khác: Nhiệm vụ/Tất cả nhiệm vụ

Odoo • Text and Image

Quản lý các thông tin của dự án

Quản lý các thông tin của dự án: 1. Xem 2. Báo cáo Lưu ý phần: Cập nhật dự án

Odoo • Image and Text

Báo cáo phân tích

Báo cáo phân tích nhiệm vụ: 1. View biểu đồ 2. View Pivot

Odoo • Text and Image
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment