G-ERP - Hệ thống quản lý tự động trả lời khách hàng OA zalo
Tự động trả lời khách hàng OA zalo theo cấu hình có sẵn.
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Kích hoạt tính năng chat bot

Kích hoạt tính năng chat bot

Cấu hình các tin nhắn trả lời tự động

Cấu hình các tin nhắn trả lời tự động

Danh sách chức năng

View khách hàng khi chatbot hoạt động

View khách hàng khi chatbot hoạt động theo cấu hình

Kích hoạt tính năng chat bot.

Kích hoạt tính năng chat bot bằng cách vào thiết lập/chatroom tìm tới Chatbot và click vào "Create".

Odoo • Text and Image

Cấu hình tin nhắn trả lời cho chatbot

Cấu hình tin nhắn trả lời cho chatbot: Vào settings/chatbot sau đó nhấp "Mới" để cấu hình tin nhắn mong muốn.

Odoo • Image and Text

Để chat bot hoạt động, tin nhắn khách hàng cần ở trạng thái chờ (chưa Attend)

Để chat bot hoạt động, tin nhắn khách hàng cần ở trạng thái chờ (chưa Attend)

Odoo • Text and Image

View khách hàng khi chatbot hoạt động

View khách hàng khi chatbot hoạt động

Odoo • Image and Text
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment