G-ERP - Phần mềm tự động tạo blog ngoài website Odoo
Phần mềm tự động tạo blog ngoài website Odoo
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Khai báo module

Khai báo thông tin module

Danh sách chức năng

Tự động tạo blog ngoài website Odoo

Tự động tạo blog ngoài website Odoo

Khai báo module

Để phần mềm tự động tạo bài viết bạn cần khai báo module tại module business requirement/ business requirement development/ module management

Odoo • Text and Image

Để kiểm tra xem tính năng hoạt động

Để kiểm tra xem tính năng hoạt động như nào, bạn tìm tới module website/blog

Odoo • Image and Text
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment