Phần mềm Chatgpt tự động tạo blog ngoài website Odoo | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM
Phần mềm Chatgpt tự động tạo blog ngoài website Odoo
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Nhập từ khóa chính cho Chatgpt phân tích

Nhập từ khóa chính , phụ và cấu hình cho chatgpt phân tích và tạo từ khóa phụ, sau đó chatgpt sẽ dùng từ khóa phụ để tạo bài viết với mục đề và các H chuẩn SEO

Danh sách chức năng

Tạo bài viết bên blog của website

Tạo bài viết bên blog của website và xuất bản bài viết ra website dễ dàng

Nhập từ khóa chính , phụ và cấu hình

Truy cập module Generate from Chatgpt , nhấp tạo và điền đầy đủ các trường thông tin

Odoo • Text and Image
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment