G-ERP - Kết nối với zalo OA để thực hiện trao đổi tin nhắn
Kết nối với zalo OA để thực hiện trao đổi tin nhắn
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Tương tác với khách hàng Zalo thông qua ứng dụng Odoo

Tương tác với khách hàng Zalo thông qua ứng dụng Odoo

Gửi hình ảnh sản phẩm trực tiếp từ phần mềm

Gửi hình ảnh sản phẩm trực tiếp từ phần mềm

Chọn khách hàng vào hàng đợi chat

Chọn khách hàng vào hàng đợi chat

Gửi các câu lệnh chat nhanh

Gửi các câu lệnh chat nhanh

 

Tạo khách hàng trực tiếp

Tạo khách hàng trực tiếp

Báo cáo thống kê thông báo

Báo cáo thống kê thông báo

Sửa, tìm kiếm khách hàng trực tiếp

Sửa, tìm kiếm khách hàng trực tiếp

Cấu hình kết nối OA Zalo với Odoo

Cấu hình kết nối OA Zalo với Odoo

Màn hình chính

Màn hình chính

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Kéo thả sản phẩm trực tiếp

Có thể kéo thả sản phẩm của công ty vào màn hình chat gửi cho khách hàng

Gửi thông báo trực tiếp từ bản ghi khách hàng

Gửi thông báo trực tiếp từ bản ghi khách hàng

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Báo cáo thống kê thông báo

Báo cáo thống kê thông báo

Click nhanh chóng gửi thông báo tới khách hàng

Click nhanh chóng gửi thông báo tới khách hàng

Odoo • Text and Image
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment