Phần mềm quản lý dự án tốt nhất dành cho các doanh nghiệp

Hoàng hồng vân

Mỗi công ty thực hiện các nhiệm vụ khác nhau hàng ngày. Để doanh nghiệp hoạt động trơn tru và đồng bộ, chúng ta cần lập kế hoạch và phân tích các nhiệm vụ và dự án cũng như các khía cạnh khác của doanh nghiệp. 

Công cụ quản lý dự án sẽ giúp doanh nghiệp tạo, quản lý và phân tích hiệu quả hoạt động của công ty và nhân viên để hoàn thành nhiệm vụ. Nó có thể được sử dụng như một công cụ quản lý chính để quản lý tất cả các nhiệm vụ hoặc như một công cụ để quản lý các nhiệm vụ nhất định.

Các tổ chức kinh doanh sẽ có các loại nhiệm vụ khác nhau phải hoàn thành. Chúng ta có thể chọn các nhiệm vụ ngắn hạn như các nhiệm vụ hoàn thành trong một ngày hoặc các nhiệm vụ dài hạn. Dù là loại nhiệm vụ nào, doanh nghiệp sẽ cần hỗ trợ quản lý dự án để hoàn thành nhiệm vụ một cách có hệ thống.

Một công cụ quản lý dự án hiệu quả sẽ hỗ trợ người dùng quản lý tất cả các nhiệm vụ một cách kịp thời và tổ chức hoàn thành nhiệm vụ. Nó cũng sẽ cung cấp hỗ trợ cho việc phân tích dự án và sự thành công của nó. 


Dự án Odoo

Odoo, một giải pháp hoàn chỉnh cho quản lý kinh doanh cung cấp một mô-đun Dự án nhằm đảm bảo hỗ trợ một công ty quản lý các dự án và đạt được các mục tiêu. Quản lý dự án có thể được định nghĩa là quá trình phối hợp công việc của một nhóm theo cách sẽ giúp nhóm đạt được mục tiêu hoặc mục tiêu của dự án. Nó cũng nhằm mục đích hoàn thành dự án trong khung thời gian quy định.

Odoo Projects là một mô-đun riêng biệt của Odoo. Mô-đun này liên quan đến việc tạo và quản lý dự án. Sử dụng dự án này, chúng tôi có thể tạo các dự án mới và quản lý tất cả các dự án hiện có. Điều này sẽ cho phép ban quản lý theo dõi dự án và tiến độ của dự án. 

Mỗi dự án có thể có các nhiệm vụ khác nhau. Để hoàn thành một dự án, các thành viên trong nhóm sẽ phải chia dự án thành các nhiệm vụ khác nhau và hoàn thành dự án theo cách từng bước. Với Odoo, chúng tôi có thể xem qua tất cả các dự án cũng như các nhiệm vụ và kế hoạch.

Odoo sẽ cho phép chúng tôi đặt tổng thời gian cần thiết để hoàn thành dự án và thời gian dành cho việc hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Bạn cũng có thể xem tiến độ của nhiệm vụ cũng như giai đoạn một cách dễ dàng.

Báo cáo là một tính năng quan trọng khác của Odoo 14 Projects. Công cụ này sẽ giúp chúng tôi xem xét dự án và các nhiệm vụ ở các cấp độ khác nhau.

Các dự án Odoo cũng cho phép bạn tạo và quản lý nhân viên, giờ làm việc, người quản lý và những người khác cần thiết cho dự án. Ngoài dự án Odoo này giúp chúng tôi tạo và xác định các nhiệm vụ. Công cụ tương tự này cũng giúp chúng tôi quản lý nhân viên làm việc theo các ca khác nhau. Odoo cũng giúp chúng tôi tạo khung thời gian cho dự án.

Tạo dự án

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Đây là bảng điều khiển dự án của mô-đun. Ở đây chúng ta có thể tìm thấy một tập hợp các dự án đã được chế tạo. Chúng tôi cũng có thể tìm thấy chi tiết của các nhiệm vụ trong mỗi tin nhắn. Chúng tôi cũng có một tùy chọn để có cái nhìn tổng quan về dự án và nhận chi tiết quy hoạch. 

Đầu tiên, chúng ta có thể kiểm tra việc tạo dự án.

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Tôi đã sử dụng nút Tạo để có được cửa sổ này.

Chúng tôi có tên dự án, bảng lập kế hoạch và các trường có thể lập hóa đơn trên trang này. Chúng ta có thể bắt đầu tạo dự án của mình bằng cách đặt tên cho dự án. 

Tên dự án ở đây là Field Service. 

Sau đó, chúng ta có thể nhấn CREATE để tạo một dự án mới.

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Nhiệm vụ

Chúng tôi đã tạo ra dự án. Tiếp theo, chúng ta có thể tạo các nhiệm vụ để dự án được hoàn thành đúng thời hạn. Cũng có thể tạo các giai đoạn hoàn thành nhiệm vụ khác nhau. 

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Tại đây, trước tiên chúng ta có thể đặt tên cho các cột và sau đó tạo nhiệm vụ cho mỗi dự án

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Chúng tôi có thể phân công các nhân viên khác nhau để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Các nhiệm vụ có thể được liệt kê trong các nhóm khác nhau. Điều này được thực hiện bằng cách đánh giá tình trạng hoàn thành.

Ở đây chúng ta có thể tìm thấy hai cột cụ thể là mới và đã xong. Chúng tôi có thể tạo bao nhiêu cột theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể thêm các nhiệm vụ này vào danh sách yêu thích của mình để làm nổi bật tầm quan trọng của dự án.

Như chúng tôi đã tạo một số nhiệm vụ. Chúng ta có thể quay lại menu Dự án.

Tổng quan dự án

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Chúng tôi có tùy chọn để có được một cái nhìn tổng quan về các dự án. Nhấp vào tùy chọn tổng quan và sau đó chúng tôi nhận được tùy chọn như đã cho ở trên. Tại đây, chúng tôi có thể tìm thấy tổng số giờ đã làm việc bao gồm ghi nhận nội bộ, lợi nhuận và thời gian của các nhân viên khác nhau.

Lập kế hoạch

Kế hoạch, như thường lệ, liên quan đến việc sử dụng lịch để chúng ta có thể lên lịch cho các hoạt động. Chúng tôi có các lựa chọn để chuẩn bị lịch trình cho một ngày đến một năm. Chúng tôi cũng có thể lập kế hoạch cho một tháng cụ thể.

Tại đây chúng tôi có các tùy chọn để chọn nhân viên và hoàn thành tiến độ. Khi chúng tôi nhấp vào bất kỳ ngày nào để tạo ca làm việc và quản lý kế hoạch, chúng tôi sẽ nhận được một cửa sổ.

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Ở đây chúng ta có thể chọn mẫu dịch chuyển, thời gian dịch chuyển, v.v. 

Chọn nhân viên để hoàn thành nhiệm vụ có thể được hoàn thành tại đây. Vai trò của nhân viên, dự án, tên và nhiệm vụ cũng có thể được đưa ra. Chúng tôi cũng có thể thêm tên công ty. Nếu chúng ta muốn lịch trình lặp lại, chúng ta có thể bật tùy chọn lặp lại.

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Người dùng cũng có thể lưu hoặc xuất bản kế hoạch. 

Sau khi hoàn thành việc tạo, chúng ta có thể kiểm tra ba dấu chấm ở phía bên phải.

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Tại đây, chúng ta có thể tìm thấy ba tùy chọn: Chia sẻ, Chỉnh sửa và thay đổi màu sắc. 

Biên tập

Nút chỉnh sửa sẽ giúp chúng tôi Chỉnh sửa dự án 

Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa, chúng tôi có một trang nơi có ba tab Mô tả, Cài đặt và lập hóa đơn.

Chúng tôi có thể thêm bất kỳ chi tiết nào bên dưới tab mô tả.

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Sau đó, chúng tôi có tab cài đặt

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Chúng tôi có thể thay đổi cài đặt bằng cách sử dụng tab này.

Chỉnh sửa tab lập hóa đơn

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Điều này cũng có thể được thực hiện một cách dễ dàng.

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Chúng tôi có thể thêm, chỉnh sửa hoặc quản lý tài liệu, công việc hoặc giờ làm việc từ đây. 

Chia sẻ dự án

Khi một dự án được tạo và các nhiệm vụ được tạo, chúng tôi có thể chia sẻ dự án với những người khác. Tùy chọn chia sẻ có thể được tìm thấy bằng cách nhấp vào ba dấu chấm.

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Bấm vào nút chúng ta sẽ có một cửa sổ chia sẻ liên kết của dự án đến những người nhận đã chọn.

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ điều tương tự từ trang chỉnh sửa. Điều này có thể được thực hiện sau khi thực hiện các thay đổi cần thiết trong dự án.

use-odoo-to-create-and-management-project-with-easy

Đây là cách chúng tôi tạo và quản lý các dự án khác nhau của công ty bạn với sự hỗ trợ của Mô-đun mua hàng của Odoo.

Dự án Odoo là một giải pháp tốt để quản lý dự án có thể giúp bạn theo nhiều cách. Tìm kiếm kiến ​​thức luôn tốt và để nhận câu trả lời cho các thắc mắc của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sale@erptoancau.com hoặc +084 983 655 165.

Quan tâm để biết thêm? Chúng tôi có thể được truy cập tại erptoancau.com hoặc +084 983 655 165

Gói đào tạo Odoo
Gói triển khai Odoo


cybrosys youtube

Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào trong odoo, chúng tôi đang trực tuyến, vui lòng trò chuyện với chúng tôi.