Nâng cao năng suất hoạt động của doanh nghiệp như thế nào?

Hoàng hồng vân
Một trong những khía cạnh quan trọng mà các công ty trên toàn thế giới đang phấn đấu đạt được là khía cạnh năng suất. Điều này là do thực tế nổi tiếng rằng việc cải thiện năng suất của công ty sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khía cạnh lợi nhuận của công ty. Do đó, tổ chức luôn cố gắng cải thiện các chiến lược hoạt động và các thông số hoạt động của họ để tạo ra một tác động nhẹ đến hoạt động kinh doanh và năng suất. Ngày nay trên thị trường có rất nhiều công cụ cải tiến năng suất có thể được triển khai vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi để cải thiện năng suất.
Giải pháp phần mềm lập kế hoạch doanh nghiệp và nguồn lực là một số giải pháp quản lý doanh nghiệp nổi bật hiện nay. Các giải pháp phần mềm này có cơ sở hạ tầng dành riêng cho các hoạt động với khả năng quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh cũng như cải thiện các khía cạnh năng suất của công ty. Sự hiện diện của các mô-đun trang nghiêm có sẵn trong Odoo giúp bạn điều hành các hoạt động của từng khía cạnh của doanh nghiệp với hiệu quả cũng như độ tin cậy. Điều này có thể xảy ra do cấu trúc mô-đun của hoạt động cung cấp việc sử dụng Odoo với các mô-đun trang nghiêm này.
Hơn nữa, khi các hoạt động được kiểm soát và quản lý từ một nền tảng trung tâm, người dùng sẽ có toàn quyền kiểm soát và hiển thị các hoạt động từ một hệ thống duy nhất. Quản lý tập trung các hoạt động kiểm kê cùng với cơ sở dữ liệu trung tâm chịu trách nhiệm trao đổi thông tin hiệu quả của các hoạt động. Ngoài ra, Odoo là một trong những giải pháp quản lý góp phần nâng cao năng suất hoạt động của công ty bạn bằng cách cải thiện năng suất trong hoạt động tổng thể cùng với việc cải thiện năng suất của từng nhân viên cũng như hoạt động của họ. Nền tảng Odoo hoạt động như một công cụ quản lý kinh doanh đáng tin cậy của bạn cùng với việc cung cấp khả năng kiểm soát hoàn toàn trong hoạt động kinh doanh.
Với blog này, chúng ta hãy hiểu cách nền tảng Odoo cho phép bạn cải thiện các khía cạnh năng suất của công ty bằng các công cụ và chức năng hoạt động hiệu quả.
Nền tảng Odoo giúp bạn về khía cạnh cải thiện năng suất vì nó nâng cao năng suất của các hoạt động hàng ngày trong công ty. Hơn nữa, với các công cụ chức năng và toàn bộ nền tảng có thể được tùy chỉnh để phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn, Odoo hoạt động như một trong những công cụ quản lý kinh doanh thông minh. Hơn nữa, khía cạnh chức năng tiêu chuẩn hóa, cũng như khả năng hoạt động, vẫn là tiêu chuẩn và không thay đổi ngay cả khi chúng tôi trải qua bất kỳ mức độ tùy chỉnh nào. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang hiểu các khía cạnh của Odoo sẽ cải thiện các khía cạnh năng suất trong công ty

Hệ thống quản lý hàng tồn kho tập trung
Như đã đề cập trước đó, Odoo ERP có một hệ thống quản lý hàng tồn kho chuyên dụng và tập trung với khả năng chức năng của một hoạt động quản lý trung tâm về hàng tồn kho của công ty. Điều này sẽ cho phép bạn giám sát toàn bộ hoạt động hàng tồn kho và hơn nữa cho phép bạn vận hành các hoạt động bán lẻ, bán buôn cũng như Thương mại điện tử với sự nhất trí. Các hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của công ty được đề cập trước đây không ảnh hưởng đến nhau dựa trên hoạt động kiểm kê.
Kinh doanh thông minh
Odoo hỗ trợ các hoạt động của chiến lược kinh doanh thông minh trong hoạt động của công ty bạn. Hơn nữa, bạn có thể xác định KPI và trang tổng quan dựa trên các báo cáo mà bạn yêu cầu để ban đầu hiểu các hoạt động trong nháy mắt. Tính năng Bản đồ nhiệt giúp người dùng và nhân viên trong tổ chức của bạn hiểu được trạng thái của các sản phẩm, dự án và hoạt động tại thời điểm đó.
API
Odoo hỗ trợ kết nối với các dịch vụ API khác nhau, tích hợp bản đồ Google cùng với tích hợp Google Analytics vẫn là một trong những dịch vụ nổi bật. Sự tích hợp này sẽ nâng cao hơn nữa khả năng hoạt động của bạn và cung cấp cho bạn các công cụ hoạt động để cải thiện các khía cạnh năng suất.
Gamification
Một trong những mô-đun bị đánh giá thấp nhất của Odoo là mô-đun gamification vì hầu hết người dùng đều không biết về các tính năng và khả năng của nó. Mô-đun gamification này đóng vai trò là công cụ chính để cải thiện năng suất của nhân viên. Bạn có thể thúc đẩy các mục tiêu thông minh, khiến nhân viên hoàn thành với tư cách cá nhân cũng như nhóm hơn nữa, thách thức hiệu quả làm việc của nhân viên bằng cách thưởng cho họ tương ứng bằng cách sử dụng công cụ này.
Thảo luận về mô-đun 
Mô-đun thảo luận Odoo sẽ hỗ trợ giao tiếp hiệu quả giữa các nhân viên thông qua các ứng dụng thảo luận. Đây sẽ là một trong những công cụ hữu ích của hoạt động sẽ giúp bạn và nhân viên dưới quyền của bạn khi hoạt động từ xa. Hơn nữa, bạn có thể xác định các dự án và nhiệm vụ mà các cuộc thảo luận có thể được tiến hành.
Được lọc và nhóm theo các tùy chọn
Nền tảng Odoo trong tất cả các trang menu và bảng điều khiển mô-đun của nó phải lọc một nhóm theo các tùy chọn. Có các tùy chọn lọc và theo nhóm có sẵn theo mặc định cũng như bạn có thể tùy chỉnh và tạo các tùy chọn mới theo nhu cầu của mình.
Những việc cần làm
Với mô-đun ghi chú Odoo, bạn sẽ có thể xác định danh sách việc cần làm và ghi chú lại những ghi chú yêu cầu. Ngoài ra, những ghi chú và danh sách việc cần làm này có thể được chia sẻ với các nhân viên khác cũng như những người quản lý. Bạn cũng có quyền trò chuyện và giao tiếp dựa trên các ghi chú đã được xác định.
Đây là những công cụ và tùy chọn cải thiện năng suất nhất định có sẵn trong Odoo ERP. 
Hơn nữa, các tùy chọn này cùng với các tùy chọn chức năng và nâng cao khác có sẵn có thể được cấu hình theo nhu cầu hoạt động của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ Odoo cho các nhu cầu liên quan đến Odoo của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại sale@erptoancau.com

Quan tâm để biết thêm? Chúng tôi có thể được truy cập tại erptoancau.com hoặc +084 983 655 165

Gói đào tạo Odoo
Gói triển khai Odoo


cybrosys youtube

Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào trong odoo, chúng tôi đang trực tuyến, vui lòng trò chuyện với chúng tôi.