Hướng dẫn sử dụng mô - đun Giới Thiệu (Referral)

Giới thiệu


Ứng dụng Odoo giới thiệu giúp bạn chia sẻ các vị trí công việc đang mở tại nơi làm việc của bạn cho ai đó. Người ta có thể dễ dàng giới thiệu bạn bè của họ bằng cách sử dụng công cụ trực quan này. Bảng công việc giúp bạn có tất cả các thông tin mà bạn cần biết về vị trí mở. Do đó, người ta có thể chọn vị trí công việc hoàn hảo cho bạn bè của họ và chia sẻ chúng qua thư hoặc mạng xã hội.

Đầu tiên, cài đặt Ứng dụng giới thiệu Odoo.

Khi nhấp vào Cấu hình, người ta có thể định cấu hình phần thưởng, cấp độ, bạn bè, cảnh báo và đưa lên máy bay.

Để định cấu hình phần thưởng, hãy đi tới Giới thiệu> Cấu hình> Phần thưởng

Người ta có thể thêm vào đây tên phần thưởng, chi phí tức là điểm, hình ảnh, người dùng chịu trách nhiệm cho phần thưởng này.

Để định cấu hình cấp độ, hãy đi tới Giới thiệu> Cấu hình> Cấp độ

Người ta có thể định nghĩa ở đây tên cấp độ và điểm yêu cầu để đạt đến cấp độ này. Ngoài ra thêm hình ảnh.

Để định cấu hình Bạn bè, hãy đi tới Giới thiệu> Cấu hình> Bạn bè

Tại đây, bạn có thể chọn hình ảnh bảng điều khiển, tên bạn bè và Vị trí (Nếu đó là một người bạn nhỏ như một con chó, bạn phải chọn phía trước, nó sẽ được hiển thị ở phía trước bảng điều khiển, phía trên siêu anh hùng.)

Để định cấu hình Cảnh báo, hãy đi tới Giới thiệu> Cấu hình> Cảnh báo

Người ta có thể đặt thời lượng cảnh báo, cảnh báo trên tất cả các công việc / url, v.v.

Để định cấu hình trên tàu, hãy đi tới Giới thiệu> Cấu hình> Lên máy bay

Người ta có thể đặt ở đây văn bản, trình tự và công ty.

Để bắt đầu với ứng dụng, hãy truy cập Bảng điều khiển. Nhấp vào BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ.

Chọn một hình đại diện cho người bạn mới của bạn.

Bạn sẽ được điều hướng đến một cửa sổ mới như dưới đây:

Từ đây, người ta có thể xem các vị trí đã mở, xem phần thưởng cũng gửi email cho bạn bè.

Khi nhấp vào xem công việc, bạn sẽ được điều hướng đến một cửa sổ mới như dưới đây:

Thông qua việc nhấp vào THAM KHẢO BẠN có thể giới thiệu bạn của bạn cho vị trí công việc. Và thông qua việc nhấp vào thêm thông tin, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của vị trí công việc đã mở.

Thông qua việc nhấp vào THAM KHẢO MỘT BẠN B ,, bạn có thể gửi lời mời làm việc qua email.

Một mẫu email được tạo tự động xuất hiện và bạn có thể thêm id email và gửi cho bạn bè của mình.

Người ta cũng có thể chia sẻ các lỗ hổng trên phương tiện truyền thông xã hội để bạn có thể nhấp vào các nút CHIA SẺ NGAY được cung cấp.

Khi nhấp vào phương tiện Facebook hoặc twitter mặc định, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tương ứng của mạng.

Và thông qua việc đi báo cáo, người ta sẽ thấy phân tích giới thiệu nhân viên.