Giới thiệu về mô - đun Kế Toán Tài Chính


Tích hợp với kho hàng, bán hàng, sản xuất

 


Phân quyền chi tiết theo vai trò người dùng

 


Đơn giản, dễ dàng sử dụng và tùy chỉnh

 


Giảm thiểu tối đa chi phí quản lý

 


Quản lý công nợ khách hàng, NCC hiệu quả


Ghi ngầm các bút toán dựa theo các hoạt động


Kết xuất báo cáo theo thời gian thực


Dễ dàng quản lý bất cứ thời gian nào ở bất cứ đâu

Quản lý kế toán bán hàng

Với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng, ứng dụng quản lý kế toán - tài chính của Odoo đã đem đến cho người dùng những tính năng hữu ích nhất, hỗ trợ tối đa công việc của người dùng, giảm thiểu thời gian chết, nâng cao hiệu suất công việc. Theo đó, các bút toán sẽ được ghi nhận tự động tương ứng các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, kho. Với quản lý kế toán bán hàng, người dùng có thể dễ dàng quản lý các thông tin sau:
 
 •  Quản lý các hóa đơn: cho phép người dùng quản lý công nợ theo từng đơn hàng của nhà cung cấp, đại lý, khách hàng
 •  Quản lý các hóa đơn hoàn tiền: cho phép người dùng quản lý hóa đơn hoàn tiền cho khách hàng, theo dõi hóa đơn hoàn tiền ở các giai đoạn khác nhau (nháp, mở, đã thanh toán hoặc quá hạn) 

Quản lý kế toán bán hàng
Quản lý kế toán bán hàng 2

 •  Quản lý các thanh toán: ghi nhận thanh toán của khách hàng
 •  Quản lý thanh toán hàng loạt
 •  Theo dõi báo cáo được tổng hợp tự động
 •  Quản lý sản phẩm: dễ dàng tạo mới/sửa/xóa sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm thông qua bộ lọc tiện ích
 •  Quản lý thông tin khách hàng: tạo mới/sửa/xóa thông tin khách hàng, tìm kiếm khách hàng nhanh chóng thông qua bộ lọc tiện ích

Với các tính năng hỗ trợ quản lý kế toán bán hàng thông minh, người dùng sẽ dễ dàng kiểm soát các thông tin về kế toán bán hàng, đảm bảo sự chính xác của số liệu, giảm thiểu tối đa sai sót trong quá trình bán hàng, mua hàng,...

Quản lý kế toán mua hàng

Bên cạnh kế toán bán hàng, kế toán mua hàng là một phần không thể thiếu. Ứng dụng quản lý kế toán tài chính thuộc phần mềm Odoo cho phép người dùng hệ thống quản lý các tính năng chính của kế toán mua hàng, bao gồm:
 
 •  Quản lý nhiều hóa đơn: cho phép người dùng tạo công nợ, quản lý công nợ của từng nhà cung cấp
 •  Quản lý hoàn trả: cho phép người dùng quản lý hóa đơn hoàn trả tiền của nhà cung cấp, theo dõi hóa đơn hoàn tiền ở các giai đoạn (nháp, mở, đã thanh toán hoặc quá hạn)
 •  Quản lý các thanh toán: cụ thể các các chi nhận thanh toán của nhà cung cấp
 •  Quản lý thanh toán hàng loạt

Quản lý kế toán mua hàng
Quản lý kế toán mua hàng 2

 •  Quản lý sản phẩm: cho phép tạo mới/sửa/xóa sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm thông qua bộ lọc tiện ích
 •  Quản lý nhà cung cấp: cho phép tạo mới/sửa/xóa thông tin nhà cung cấp, tìm kiếm nhanh chóng thông tin của nhà cung cấp thông qua bộ lọc tiện ích

Với những tính năng thông minh, liên kết dữ liệu tự động với ứng dụng mua hàng người dùng sẽ quản lý hiệu quả thông tin và công nợ với nhà cung cấp, đảm bảo các dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Nhà quản trị có thể dựa vào các thông tin để đưa ra quyết định phù hợp.

Nếu như ví kế toán bán hàng là cánh tay phải thì kế toán mua hàng là cánh tay trái không thể thiếu, hai mảng này được liên kết chặt chẽ với nhau giúp người dùng quản lý tốt nhất hoạt động kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo số liệu được cập nhật chính xác, lên báo cáo tự động theo thời gian thực. 

Quản lý kế toán quản trị

Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị như sau:
 
 •  Các bút toán sổ nhật ký (tạo mới/cập nhật/xóa bút toán, theo dõi các bút toán sinh ra trong quá trình mua, bán sản phẩm, nhận hàng, giao hàng, điều chỉnh tồn kho)
 •  Bút toán phát sinh trong quá trình mua/bán hàng hóa, dịch vụ
 •  Ngân sách (tạo mới/sửa/xóa ngân sách, theo dõi ngân sách trong một chu kỳ nhất định)
 •  Doanh thu trả trước, đối soát, ngày khóa
 •  Bút toán tài sản (tạo mới hàng loạt bút toán sổ nhật ký cho các khấu hao trong kỳ của tài sản, vào sổ các dòng phát sinh khấu hao tài sản cho tháng được chọn)
 •  Nhập doanh thu trả trước

Quản lý kế toán quản trị
Báo cáo

Báo cáo

Người dùng có thể đưa ra quyết định chính xác hơn dựa trên các báo cáo được cập nhật theo thời gian thực. Các báo cáo gồm:
 
 •  Báo cáo tờ khai thuế GTGT, báo cáo lãi lỗ
 •  Báo cáo sổ cái (tổng hợp các đầu tài khoản, tra cứu các đầu tài khoản bằng công cụ tìm kiếm nhanh)
 •  Báo cáo bảng cân đối tài khoản, báo cáo nhật ký tổng hợp
 •  Báo cáo bút toán sổ nhật ký theo kỳ, báo cáo hóa đơn
 •  Báo cáo phân tích ngân sách, báo cáo biên lợi nhuận sản phẩm
 •  Báo cáo tài sản, báo cáo doanh thu trả trước

Cấu hình

Người dùng có thể tự thiết lập cấu hình phù hợp với hệ thống tài chính kế toán của doanh nghiệp mình:
 
 •  Thiết lập hệ thống tài khoản, tiền tệ, các loại thuế
 •  Thiết lập vị thế tài chính, tài khoản ngân hàng, sổ nhật ký
 •  Thiết lập điều khoản thương mại, năm tài chính, đối tượng đối soát
 •  Thiết lập các điều khoản thanh toán, theo dõi thanh toán
 •  Thiết lập nhóm sản phẩm, dự thảo ngân sách, kiểu tài sản
 •  Thiết lập loại doanh thu trả trước, tài khoản quản trị, từ khóa phân tích
 •  Thiết lập nhóm tài khoản phân tích, nhà cung cấp các dịch vụ thanh toán

Cấu hình

Tích hợp và liên kết dữ liệu tự động với các ứng dụng khác của Odoo

Your Picture

Quản lý bán hàng

Quản lý hóa đơn, công nợ của khách hàng, cung cấp các báo cáo doanh số kịp thời, chính xác

Your Picture

Quản lý điểm bán lẻ (POS)

Quản lý phiên bán hàng, két tiền mặt hiệu quả, giao diện thanh toán thân thiện

Your Picture

Quản lý kho

Quản lý tồn kho, điều chuyển kho, nhập/xuất kho, hạn chế tối đa thất thoát

Your Picture

Quản lý mua hàng

Quản lý yêu cầu mua hàng, bảng giá, hóa đơn NCC hiệu quả