Bảng sao kê ngân hàng và đồng bộ hóa ngân hàng trong Odoo 14

Hoàng hồng vân

Bảng sao kê ngân hàng và đồng bộ hóa ngân hàng trong Odoo 14

Đồng bộ hóa tài khoản ngân hàng với tài khoản Odoo cho phép bạn có quyền truy cập trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình và quản lý các giao dịch tiền mặt của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Nhập bảng sao kê Ngân hàng của bạn vào tài khoản Odoo sẽ cho phép bạn theo dõi các chuyển động tài chính đang diễn ra trong tài khoản ngân hàng của bạn và liên hệ chúng với các giao dịch được ghi lại trong Kế toán của bạn.


Blog này sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về cách tích hợp bảng sao kê ngân hàng với tài khoản Odoo của bạn 

Đồng bộ hóa và cấu hình ngân hàng 

Việc tích hợp tài khoản ngân hàng của bạn với Odoo là cần thiết để nhập tất cả các bảng sao kê ngân hàng vào cơ sở dữ liệu Odoo của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn liên tục theo dõi và quản lý bảng sao kê ngân hàng của mình liên quan đến Kế toán của bạn. Việc định cấu hình tùy chọn trong hệ thống Odoo của bạn thật dễ dàng. Thực hiện theo các bước dưới đây để thiết lập các tính năng Ngân hàng trong hệ thống Odoo của bạn. 

Bạn có thể thiết lập tài khoản Ngân hàng của mình trực tiếp từ bảng điều khiển của mô-đun Kế toán. Bạn có thể chuyển đến tab Cấu hình từ trang tổng quan Kế toán của mình. Hoặc bằng cách chuyển đến tùy chọn Thêm tài khoản ngân hàng từ tab Cấu hình của bạn như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới. 

bank-statement-and-bank-sync-in-odoo-14

Nhấp vào tùy chọn Thêm tài khoản ngân hàng từ tùy chọn thả xuống sẽ ngay lập tức đưa bạn đến tab cấu hình để thiết lập tài khoản ngân hàng của bạn như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới. 

bank-statement-and-bank-sync-in-odoo-14

Ảnh chụp màn hình được đưa ra ở trên hiển thị danh sách các ngân hàng bạn có thể chọn và nhấp vào tùy chọn Kết nối ở góc dưới bên trái của màn hình như thể hiện trong ảnh chụp màn hình ở trên, để kết nối với ngân hàng của bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy Ngân hàng của mình trong danh sách, bạn có thể tạo Ngân hàng, hãy nhấp vào tùy chọn Tạo nó như được đánh dấu trong ảnh chụp màn hình được cung cấp bên dưới từ mô-đun kế toán.

bank-statement-and-bank-sync-in-odoo-14

Tùy chọn này sẽ đưa bạn đến tab cấu hình như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

bank-statement-and-bank-sync-in-odoo-14

Điền thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của bạn và nhấp vào Tạo để tạo Ngân hàng của bạn trong hệ thống Odoo và Odoo sẽ lo các thủ tục còn lại cho bạn. Thực hiện theo các bước được đưa ra ở trên và bạn có thể thiết lập tài khoản ngân hàng của mình với Odoo chỉ trong vài phút. Bạn có thể có các tùy chọn và tính năng nâng cao hơn khi hoạt động liên quan chặt chẽ đến tài khoản ngân hàng và tài khoản Odoo của mình.

Đồng bộ hóa

Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn Đồng bộ hóa bằng cách đi tới tùy chọn Đồng bộ hóa Trực tuyến trong tab Cấu hình của mô-đun Kế toán và bạn có thể tìm thấy tất cả các tùy chọn Đồng bộ hóa của mình từ không gian này và định cấu hình các tính năng từ đây.

Điều quan trọng cần lưu ý là bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này nếu bạn có chế độ Doanh nghiệp của hệ thống Odoo. Tại Thiết lập ban đầu của quá trình Đồng bộ hóa, Odoo sẽ yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại để bảo mật tài khoản của bạn và điều này cho phép Odoo bảo mật thông tin ngân hàng của bạn và cung cấp cho bạn tính bảo mật nâng cao và hiệu quả tối đa trong quản lý. Bạn có thể xem trực tiếp tài khoản ngân hàng của mình và Odoo sẽ liên tục theo dõi Tài khoản của bạn và nếu nghi ngờ bất kỳ điều gì, Odoo sẽ gửi cho bạn các thông báo quan trọng trên điện thoại của bạn và sẽ đợi xác nhận của bạn để tiến hành. 

Bạn có thể thực hiện đồng bộ hóa Thủ công cùng với cài đặt mặc định của khoảng thời gian 12 giờ. Bạn có thể đồng bộ hóa thủ công từ Trang tổng quan của chính mô-đun Kế toán của mình bằng cách nhấp vào nút Đồng bộ hóa ngay bây giờ. Quá trình này rất dễ dàng và sẽ giúp bạn giảm bớt lượng thời gian khổng lồ mà các thủ tục Kế toán tiêu tốn. 

Báo cáo của Ngân hàng 

Nhập báo cáo ngân hàng vào tài khoản Odoo của bạn cho phép bạn theo dõi các chuyển động tài chính xảy ra trong tài khoản ngân hàng của bạn và đối chiếu chúng với các giao dịch được ghi trong kế toán của bạn. Mặc dù có những điểm tương đồng giữa việc nhập bảng sao kê ngân hàng và đồng bộ hóa Ngân hàng với Tài khoản Odoo của bạn, bạn nên thực hiện đồng bộ hóa Ngân hàng để có hiệu quả hơn và cũng sẽ cho phép bạn có nhiều tính năng và công cụ nâng cao bổ sung sẽ giúp bạn quản lý Kế toán. 

Bạn có thể tiếp tục nhập bảng sao kê ngân hàng nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ngân hàng của mình, bạn có thể làm theo phương pháp này. Vì vậy, trong phương pháp này, bạn phải nhập các tệp sao kê ngân hàng được các ngân hàng của bạn nhập vào và đăng ký chúng theo cách thủ công. Để nhập báo cáo, hãy chuyển đến bảng điều khiển của mô-đun Kế toán và nhấp vào ba dấu chấm ở bên cạnh của tùy chọn Ngân hàng như thể hiện trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

bank-statement-and-bank-sync-in-odoo-14

Điều này sẽ ngay lập tức đưa bạn đến phần cấu hình và sẽ cho bạn biết thông tin về loại định dạng mà Odoo sẽ hỗ trợ để nhập bảng sao kê ngân hàng như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới 

bank-statement-and-bank-sync-in-odoo-14

Bạn có thể tải lên bảng sao kê ngân hàng của mình theo các định dạng được cung cấp ở trên. Sau khi nhấp vào nhập khi tải lên. Và Odoo sẽ mở một widget để bạn định cấu hình câu lệnh của mình như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

bank-statement-and-bank-sync-in-odoo-14

Bạn có thể định cấu hình báo cáo của mình từ tiện ích con này và nhấp vào Nhập. Nếu bạn muốn đăng ký Bảng sao kê ngân hàng theo cách thủ công, hãy chuyển đến Ngân hàng từ Bảng điều khiển của mô-đun Kế toán của bạn và nhấp vào ba dấu chấm như đã đề cập trước đó và đến Bảng sao kê mới sẽ cho phép bạn nhập các bảng sao kê. Thêm một dòng mới cho mọi giao dịch được ghi trên bảng sao kê ngân hàng ban đầu. 

Đăng ký sao kê ngân hàng theo cách thủ công vào hệ thống Odoo của bạn là một nhiệm vụ lớn và phải được thực hiện với độ chính xác cao nếu không toàn bộ dữ liệu sẽ bị thao túng. Đây là nhược điểm lớn của việc sử dụng phương pháp này và chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp Đồng bộ hóa Ngân hàng, nơi bạn có thể tin tưởng vào hiệu quả của mô-đun Kế toán Odoo. 

Điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp Đồng bộ hóa Ngân hàng sẽ cung cấp cho bạn hiệu quả tối đa của hệ thống Odoovà lợi thế của thông tin cập nhật về cập nhật bảng sao kê ngân hàng sẽ giúp bạn theo dõi Tài khoản của mình hiệu quả hơn. Vì hầu hết các quy trình trong hệ thống Odoo đều được tự động hóa để thuận tiện cho bạn, Odoo sẽ tự động cập nhật và cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các giao dịch Tài khoản cùng với các bản cập nhật bảo mật để bạn có cái nhìn đầy đủ về toàn bộ quy trình. Với quy trình bảo mật tiên tiến của Odoo, hệ thống sẽ gửi cho bạn thông tin chi tiết về các giao dịch đáng ngờ và sẽ đợi xác nhận của bạn để tiến hành xử lý. Với sự hỗ trợ của hệ thống Odoo, bạn có thể quản lý và kiểm soát hiệu quả các giao dịch Tài khoản kinh doanh phức tạp và phức tạp một cách dễ dàng.

Quan tâm để biết thêm? Chúng tôi có thể được truy cập tại erptoancau.com hoặc +084 983 655 165

Gói đào tạo Odoo
Gói triển khai Odoo


cybrosys youtube

Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào trong odoo, chúng tôi đang trực tuyến, vui lòng trò chuyện với chúng tôi